2005-11-21

#!"%&/#)=?(/&!!

J*drans datorer! Vår har protesterat i tre dagar nu, sagt att nätverkskabeln inte är i. Enligt våra falkblickar så var den i. Så vi gjorde som sig bör - drog ut alla kablar och satte i dem igen. Funkade icke. Gjorde samma sak igen. Funkade icke. Frustration!!! Insåg att jag känner mig avskärmad från världen utan Internet. Men så, i natt, fungerade den helt plötsligt igen. Phu!